ELSBETH KUNA DE WILDE

supervisor / arts   

 
 Toegang tot en het gebruik van de www.elsbethdewilde.nl van  Elsbeth de Wilde Consultancy betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

•Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Elsbeth de Wilde Consultancy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

•Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom van Elsbeth de Wilde Consultancy en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

•Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Elsbeth de Wilde Consultancy is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

  1.    Voor klachten, opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: elsbethdewilde@wquadraat.nl
 

Disclamer