ELSBETH KUNA DE WILDE

supervisor / arts   

 
 


Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van mijn praktijk.


Voor mij is een goede, zorgvuldige en strikt vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens van mijn cliënten en de gebruikers van deze website van groot belang.


De persoonsgegevens, die ik in mijn praktijk verwerk, zullen door mij alleen worden verstrekt aan:


  1. derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen gespreksinhoudelijke gegevens betreft;

  2. anderen, indien:

    1. de client zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of

    2. de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de client (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).


In een aantal gevallen wordt op deze website om enkele persoonsgegevens gevraagd (bv. op de pagina 'Contact').

Deze gegevens gebruik ik alleen voor de volgende doeleinden:

  1. het uitoefenen van mijn beroep in de individuele gezondheidszorg/scholing;

  2. het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;

  3. het verrichten van wetenschappelijk of web-statistisch onderzoek


Persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. 

Privacy verklaring